Vi, Moccasiner, gillar omväxling. Naturens skiftningar ger oss inspiration & glädje. Genom egen odling och samarbete med små producenter i närområdet har vi möjligheten att ha en levande meny men också att hjälpa till att hålla det sydsvenska landskapet levande och gynna ett hållbart och sunt företagande.