"In vino veritas" = 'i vinet; sanningen'


Vår vinsanning är att flaskan ska innehålla så mycket druva som möjligt och så lite tillsatser som möjligt.

Med några få undantag är vinerna på vår lista helt naturliga, dvs ingenting är tillsatt, ingenting är borttaget.

Alla viner, bubblande som stilla, serveras givetvis glasvis


I vårt tycke ska inte heller ädla drycker behöva resa så långt, därför kommer allt drickbart på Moccasinen uteslutande från Europa - mycke från Skåne & Sverige.